Elektrisch motorrijden: dit zijn de subsidies vanaf 1 januari 2020

door Thierry Sarasyn 10 december 2019

Elektrisch motorrijden wint aan populariteit. Snellere laadsystemen, hogere vermogens en een grotere actieradius brengen elektrische motorfietsen stilaan in beeld voor wie een alternatief zoekt op de traditionele motorfiets. En de federale overheid helpt de prijs drukken. De Vlaamse overheid stopt ermee vanaf 1 januari 2020. Dit is wat je bij aankoop van een elektrische motor mag verwachten als tussenkomst van overheidswege.

Korting

Belangrijk om weten is dat de federale overheid een korting geeft bij aankoop van een elektrische motorfiets. Die korting komt er in de vorm van een rechtstreekse belastingvermindering. Tot 31 december 2019 was er ook nog een tussenkomst van de Vlaamse overheid bij aankoop van een elektrische motor. Dit in de vorm van een premie die rechtstreeks van de aankoopfactuur afgetrokken werd. Wie nog een elektrische motor bestelt voor 2020 (factuurdatum) kan nog tot oktober van volgend jaar op de premie van maximaal 1500 euro rekenen (max. 25% van de cataloguswaarde). Die premie is door de nieuwe Vlaamse regering afgeschaft. Vanaf 2020 komt enkel de federale overheid komt nog tussen. Daarmee staat Vlaanderen dan op hetzelfde niveau van het Brussels en Waals gewest. Daar was immers al geen gewestelijke tussenkomst.

Opvallend: Er is sinds het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) geen belastingvermindering meer voor de aankoop van een elektrische personenwagen, wagen voor dubbel gebruik of minibus, noch voor de installatie van een laadpaal.De belastingvermindering blijft van toepassing voor motorfietsen, driewielers en vierwielers.

Voorwaarden voor belastingsvermindering

Het elektrisch voertuig moet 'in nieuwe staat' zijn: het wordt dus bij de DIV (Directie voor Inschrijving van de Voertuigen) ingeschreven en dat gebeurde nog niet eerder (in België of in het buitenland) dan de datum die voorkomt op de factuur.

Ook goed om weten: de vermindering kan worden verleend voor zover u geheel of gedeeltelijk eigenaar bent van het verworven voertuig. Het feit dat het voertuig niet is ingeschreven op uw naam of dat het gebruikt wordt door andere personen dan uzelf, heeft geen invloed op de toekenning van de belastingvermindering.
Voor dit fiscaal voordeel mogen de betrokken uitgaven worden betaald door een andere persoon dan uzelf.
Het elektrisch voertuig mag dus bijvoorbeeld ook door uw echtgenoot worden betaald zelfs wanneer jullie als alleenstaanden worden belast.

Het moet gaan om een motorfiets, een driewieler of een vierwieler:
- die uitsluitend wordt aangedreven door een elektrische motor (hybride voertuigen zijn dus uitgesloten)
- die ten minste twee personen kan vervoeren
- waarvoor een geldig Belgisch (categorie A of B), een Europees of een ander

Maar...wat is een motorfiets?
Wettelijk gezien, en naar analogie met voertuigen die uitgerust zijn met een verbrandingsmotor, geldt de volgende definitie: "Een motorfiets is een tweewielig voertuig met of zonder zijspan uitgerust met een motor en/of haalt een maximale snelheid van meer dan 45 km per uur."
De belastingvermindering geldt niet voor elektrische fietsen en bromfietsen.

Hoeveel korting?

Voor een motorfiets en een driewieler bedraagt de belastingvermindering:

- 15% van de aankoopwaarde van het elektrisch voertuig
- maximum 3.140 euro voor aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019)

Voorbeeld? U koopt in 2020 een Zero FX voor een bedrag van 13.000 euro. Dat betekent een belastingsvermindering van 1.950 euro in 2021. De Zero FX kost u 11.050 euro.

Voorbeeld 2: U koopt in 2020 een BMW C evolution scooter voor een bedrag van 16.550 euro. Dat betekent een belastingsvermindering van 2.482 euro in 2021. De BMW C evolution kost u 14.068 euro.

Laatste voorbeeld: U koopt een Zero SR/F Premium van 23.380 euro. U krijgt de maximum toegelaten belastingsvermindering van 3.140 euro in 2021 (omdat 15% procent van de aankoopsom 3.507 euro bedraagt en dat hoger ligt dan de maximum toegekende premie). De Zero SR/F kost u 20.240 euro. Hetzelfde geldt dus voor de Harley-Davidson LiveWire die een catalogusprijs van 34.000 euro heeft.

U berekent het bedrag van de belastingvermindering en vult het in uw belastingaangifte, in vak X, P, naast de code 1325 (motorfiets)
Laatste verplichting: u moet de aankoopfactuur van het voertuig én het betalingsbewijs voor het factuurbedrag kunnen voorleggen.

Andere besparingen?

Andere besparing bij elektrisch motorrijden: de gebruikskost. Die ligt puur voor het rijden op ongeveer 1/3 van de verbruikskost met een verbrandingsmotor – afhankelijk van uw de prijs vna elektriciteit, het type oplaadpaal,... Verder is er nog de onderhoudskost: die valt zo goed als weg want er zit geen olie in het blok (bij Zero, bij de Harley-Davidson LiveWire bijvoorbeeld dan weer wel).

Het is bijzonder moeilijk om een sluitende vergelijking te maken met ‘gewone’ motoren, want de aankoopprijzen schommelen enorm - zowel bij traditionele motorfietsen met een verbrandingsmotor als bij elektrische - en de manier waarop je elektriciteit laadt varieert ook (thuis, laadpaal, snelladen,…). Maar je mag er van uit gaan dat je met een betaalbare elektrische motor (zoals de Zero FX) binnen de 3 tot 6 jaar het verschil terug verdient. Hou er wel rekening mee dat na 8-10 jaar de batterij aan vervanging toe zal zijn. Als je het vergelijkt met de duurdere elektrische motorfietsen zoals de Harley-Davidson LiveWire (31.860 euro met de korting van 3.140 euro reeds in mindering gebracht) duurt het terugverdienen langer. Tenzij je dat dan weer vergelijkt met een andere Harley die in aankoop in dezelfde prijsklasse zit…

Reageren

Registreer of log in om te reageren...