Vias opteert nultolerantie op vlak van alcohol voor beginnend (motor)rijder.

door Jill Danneels12 februari 2019

Het verkeersinstituut pleit voor nultolerantie op vlak van alcohol voor beginnende motorrijders en autobestuurders. Ook meer flitscontroles en verbod op radarverklikkers zijn een van de voorstellen van Vias.

In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei pakt Vias uit met een aantal concrete maatregelen betreffende de verkeersveiligheid. Een van deze maatregelen is nultolerantie voor beginnende bestuurders. Concreet: geen alcohol tijdens de eerste twee jaar na behalen van het rijbewijs. Redenering: onvoldoende rij-ervaring, gecombineerd met alcohol, verhoogt het risico tot ongevallen. Uit rondvraag bleek overigens dat 69 procent van de bestuurders onder de 35 zelf voorstander is van deze maatregel.

Flitscontroles bij privébedrijven

En er komt meer. Zo wil men ook privébedrijven inschakelen bij flitscontroles. Op die manier heeft de politie meer tijd en ruimte om zich te concentreren op andere (verkeers)inbreuken. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts veegt het voorstel alvast niet van tafel.

Ook opteert Vias voor een verbod op radarverklikkers. Het verklikken van mobiele controles schaadt de verkeersveiligheid, het geeft sommige bestuurders een gevoel van onaantastbaarheid, aldus Vias.

Andere voorstellen zijn: de invoering van helmplicht tot 14 jaar, veiligere weginfrastructuur, grotere veralgemening van zone 30 in stads-en dorpscentra en een globale aanpak van structurele files.
Wordt vervolgd... .

Reageren

Registreer of log in om te reageren...