Dit verandert er in 2019 voor motorrijders (en het is lang niet allemaal slecht nieuws)

door Thierry Sarasyn 27 december 2018

Vanaf 2019 zijn er een aantal veranderingen op til die (ook) motorrijders zullen beïnvloeden. Het gaat in hoofdzaak over BIV, lage emissiezones, kilometerheffing en benzineprijzen. Het is zeker niet allemaal slecht nieuws; we zetten alles op een rijtje:

BIV voor elektrische motoren valt weg.

Wie in 2019 een elektrische motorfiets koopt, hoeft daar geen Belasting op Inverkeerstelling (BIV) meer op te betalen. De vrijstelling komt bovenop de zero-emissiepremie van 1.500 euro die iedereen met een elektrische motor krijgt. Zero Motorcycles is momenteel de belangrijkste speler op de markt van elektrische motoren, maar ook KTM heeft motoren in de klasse en Harley-Davidson komt in 2019 met de LiveWire.

Lage Emissiezone strenger, maar motoren nog steeds toegelaten.

De lage-emissiezone in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt uitgebreid naar diesels van de EURO 2-norm en benzinevoertuigen zonder EURO-norm of EURO 1-norm. Er geldt een overgangsperiode van drie maanden, maar de uitzondering voor motoren blijft van kracht. Ook met een oude motorfiets mag je dus in de lage emissiezones, gewoon omdat een motorfiets veel minder uitstoot en niet stil staat in drukke straten. Motoren zijn ook hier eerder de oplossing dan het probleem.

Kilometerheffing in de maak

Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts kondigt aan dat er in de komende jaren werk zal gemaakt wordt van een kilometerheffing. In plaats van structurele maatregelen te treffen waardoor het verkeer vlotter kan rijden (zie Nederland met bredere snelwegen rond de steden en een betere wegeninfrastructuur), wil Weyts het verkeer blijven ontmoedigen door middel van belastingen. Na de invoering van de 70 km per uur regel op secundair wegen en een netwerk van trajectcontroles over gans Vlaanderen, broedt Weyts nu ook op een kilometerheffing. Die zou op alle wegen van toepassing worden, om ook het sluipverkeer tegen te gaan. Het Kabinet van Weyts bevestigt dat deze piste onderzocht wordt, maar weigert alle verdere commentaar. We weten dus ook niet of filevriendelijke oplossingen, zoals motorfietsen, aan de heffing zullen ontsnappen.

Benzineprijs wordt niet geïndexeerd

De Federale regering kondigt aan dat de benzineprijs in 2019 niet zal geïndexeerd worden. De lonen van loontrekkenden worden wel aangepast aan de index. Indien de benzine ook mee zou gaan met de index, zou de prijs per liter met ongeveer 1,2 eurocent stijgen. Momenteel staat de benzine op het laagste peil sinds 2016. Wat nog altijd niet wil zeggen dat de benzine goedkoop is...

Keuring voor oldtimers slaat niet op motorfietsen

Vanaf 2019 moeten bezitters van een oldtimer wagen met die wagen naar de keuring. De regel is niet van toepassing op Oldtimer motorfietsen. Die hoeven net zoals gewone motorfietsen, niet naar de keuring.

Reageren

Registreer of log in om te reageren...