Corona: Waarom motorrijden wél mag en motordealers open moeten

door Thierry Sarasyn 25 april 2020

Volgens de gisteren in onnavolgbare stijl afgekondigde nieuwe richtlijnen, openen de motordealers op 11 mei opnieuw hun deuren. Maar dat is rijkelijk laat. Bandencentrales en - u leest het goed - stoffenwinkels mogen wel open, auto- en motordealers niet. Maar wist u dat motorrijden eigenlijk wel mag?

Barslecht

Hoe kun je van een regering die er niet in slaagt helder te communiceren, een daadkrachtig beleid verwachten? De communicatie van premier Wilmès en haar ploeg gisteren liet heel wat vragen onbeantwoord en blonk vooral uit in onkunde: Een PowerPoint presentatie in het Frans terwijl een afgevaardigde van de Duitstalige gemeenschap een uitleg kwam doen op de Vlaamse televisie. Dat was in a nutshell wat de bevolking te zien kreeg.

Veel te laat. Barslecht georganiseerd. Inhoudelijk zwak. Als een eerstejaarsstudent communicatie met een dergelijke presentatie komt aandraven, is hij gebuisd. De televisietoespraak van Wilmès was slechter dan die van koning Filip. Nooit gedacht dat het mogelijk was. Filip las een maand geleden nog onderuitgezakt een tekst van de autocue, Wilmes keek steevast naar Di Rupo die rechts naast haar zat, alsof ze wou zeggen “ ’t Is toch just, hé Elio.” Aan de Vlaamse kijker zei ze dan weer iets in slecht Nederlands, wegkijkend van de camera, woelend in haar haar. Communicatie een regering (ook al is die in lopende zaken) onwaardig. Een Vlaamse toespraak uitzenden op de Vlaamse kanalen en een Franse op de Franse kanalen, lukt zelfs voor het paleis. De regering Wilmès slaagt er alleen maar in een (letterlijk) levensbelangrijke communicatie drie uur te laat naar buiten te brengen in een uitzending die nog slechter was dan de Pak de Poen Show.

Stoffenwinkels en tuincentra

Het zou allemaal zo erg nog niet zijn, mocht er achteraf duidelijkheid zijn omtrent de nieuwe maatregelen of richtlijnen. Wat we nu weten is dat bedrijven weer open mogen vanaf 4 mei en dat een week later ook de winkels weer open mogen. Ook al zijn die er nu al duidelijk klaar voor. Het is niet duidelijk waarom stoffenwinkel en een tuincenter open mag en een motorwinkel niet. "We openden de tuincentra omdat de mensen wat om handen moeten hebben en met het mooie weer graag in hun tuin werken", legde Jan Jambon - overigens de enige die er in slaagde normaal en duidelijk te communiceren - gisteravond nog uit. Kijk, ik heb ook graag nu en dan wat om handen en rijd graag met de motor.
Volgens die logica moet motorrijden dus ook kunnen. Alleen: de richtlijnen van de nationale veiligheidsraad spreken dat tegen. Onduidelijkheid over wat mag en niet is troef. Ook voor de ordediensten.

De politie op straat blijft andere invullingen geven aan de maatregelen en boetes uitschrijven voor onbestaande overtredingen. Nochtans stelt ons Belgisch legaliteitsbeginsel dat geen enkele straf kan worden ingevoerd, behalve krachtens de wet. Waar men zich nu mag op baseren om een boete te geven, is op het Ministrieel besluit van 24 maart, niet op de richtlijnen die daarop in veel varianten de wereld ingestuurd werden.

Eén juridisch minuutje graag

Neem even een minuut voor dit belangrijke juridische gegeven: De basis voor het huidige overheidsoptreden, zo zegt dat Ministerieel Besluit, is de Wet op Civiele Bescherming van 1963, en de Wet betreffende de Civiele Veiligheid uit 2007 (beter bekend als het rampenplan) Het is op grond van deze wetten mogelijk de bevolking te verhinderen bepaalde, door een ramp getroffen gebieden te betreden, mensen te evacueren en er het verkeer te verbieden of te beperken. De huidige maatregelen zijn een wel zeer vrije interpretatie van deze wet, die een juist afgebakend gebied en een beperkte tijd beoogde.

Dit is zware kost, maar blijf er nog even bij: Artikel 12 van de grondwet garandeert het principe van het recht op vrije verplaatsing. Om dat aan banden te leggen voorzag de overheid specifieke regels, waarvoor in principe een in alle redelijkheid toetsbare (medische) verantwoording kan worden gegeven (zoals het verbod op samenscholingen en niet-essentiële verplaatsingen, en de ondertussen beruchte "social distancing"-maatregel). Minister De Crems zon van 15km rond de woning kan dan grondwettelijk weer helemaal niet. Waar komt die 15 vandaan? Waarom geen 5? Of 7,8? Of 43? Precies om die reden is er ook geen enkele houdbare richtlijn die iets zegt over winkelen, wandelen of sporten ‘in de nabijheid van je woning.’ Dat kan gewoon niet.

Motorrijden mag

U leest het goed. Motorrijden mag. Alleen staat dat anders in de richtlijnen. Maar het zijn niet die richtlijnen die een boete rechtvaardigen. Boetes mogen alleen op een wettelijke basis uitgeschreven worden. Een richtlijn is dat niet. Bart De Wever zei het onlangs nog op TV: wie een boete krijgt om op een bank te zitten en die niet betaalt, zal dat ook nooit moeten doen. Want er is geen wettelijke basis voor.

Het Ministerieel Besluit spreekt enkel van een "individuele, fysieke activiteit". Dus: een individuele basketter of motorrijder is strafbaar op basis van de richtlijnen, maar niet op basis van het ministerieel besluit.


We hoorden of lazen in de media de zogenaamde regel dat enkel "joggen, wandelen en fietsen" als sport zouden zijn toegestaan. Daar zijn ondertussen enkele sporten aan toegevoegd door het crisiscentrum. Het is echter niet de politie of het crisiscentrum die bepalen welke sport mag worden beoefend in de buitenlucht, zolang de regels van samenscholing en sociale afstand maar gerespecteerd worden. Het Ministerieel Besluit spreekt enkel van een "individuele, fysieke activiteit". Dus: een individuele basketter of motorrijder is strafbaar op basis van de richtlijnen, maar niet op basis van het ministerieel besluit.

Ook het nemen van de wagen of de motor om zich te verplaatsen naar een plek om te sporten of te wandelen is wel degelijk toegestaan. Het Ministerieel Besluit zegt namelijk dat het zich verplaatsen om te sporten gezien wordt als een "geval van noodzakelijkheid".

Wat ons bij de kern van de zaak brengt. De toegestane individuele fysieke activiteit waarvan sprake in het ministerieel besluit. Via de link onderaan deze bijdrage kunt u doorklikken naar een recent gepubliceerd artikel dat een antwoord biedt op de vraag of motorrijden sport is. Maar het gaat hier om meer. Om individuele fysieke activiteit dus. En een fysieke activiteit dat is – zoekt u het maar op - alle activiteiten waarbij het lichaam bewogen wordt door het leveren van spierarbeid, wat gepaard gaat met energieverbruik? (Bouchard, 1994, p. 77). Onder fysieke activiteit vallen onder andere sport op alle niveaus, tuinieren, winkelen, fysieke activiteiten op het werk en fysieke activiteiten om zich te verplaatsen (bijv. fietsen naar of van het werk). Fysieke activiteit is dus meer dan sport alleen. Fysieke activiteit is een complex gedrag dat bestaat uit vier verschillende componenten, weergegeven door FITT (frequentie, intensiteit, type en tijd). Het energieverbruik tijdens het doen van fysieke activiteit hangt met andere woorden af van de frequentie (bijv. dagelijks), de duur (bijv. periode fysieke activiteit in minuten), het type activiteit en de intensiteit (bijv. in termen van metabolische equivalent) (Beunen, 2001). Het metabolisch equivalent wordt verder besproken in het onderdeel van de verschillende intensiteiten van fysieke activiteit.

Motorrijden is ontegensprekelijk een individuele fysieke activiteit. En u mag er, net als bij het wandelen of bij het nemen van de wagen, ook een ander lid van uw gezin bij betrekken. Riskeert u een boete? Als een politieman zich baseert op richtlijnen en niet op de wet, dan bestaat dat gevaar. Maar, gebaseerd op wat hier boven staat, heeft die geen wettelijke basis. En het wordt voor een rechtbank onmogelijk om op basis daarvan te gaan veroordelen.

In Nederland mag motorrijden en de dealers zijn open. Er zijn minder coronadoden per hoofd van de bevolking.

Half miljoen motorrijders

De maatregelen zoals we ze kennen sinds 18 maart waren noodzakelijk en vooral geschoeid op medische overwegingen. Wat absoluut te rechtvaardigen is bij een pandemie van zelden geziene omvang. Ondertussen zijn we in minder woelige wateren beland en is er vooral uit de economische sector een dringende vraag naar een betere balans. Om de economische schade die elke dag toegebracht wordt door deze crisis, te beginnen te beperken. Op 4 mei gaan naast de tuincentra ook stoffen- en fourniturenwinkels open. Bandencentrales mochten deze week al hun deuren openen. Er zijn bijna een half miljoen motorfietsen ingeschreven in België. Er zijn 10 keer meer wagens ingeschreven. Waarom een auto- of motordealer zijn deuren niet mag openen is niet alleen onbegrijpelijk, het is wraakroepend. Een zeer belangrijke industriële sector wordt niet alleen lamgelegd, maar ook genegeerd.

Iedereen loopt er als – weliswaar boze – schaapjes bij in het rond.


De gevolgen zijn niet te overzien. Maar denkt u dat er gisteren in de vragenronde na de persconferentie (die qua chaos alleen maar door de persconferentie zelf overtroffen werd) ook maar één keer gevraagd werd: mogen we nu weer motorrijden? Waarom gaan auto of motordealers nog niet open? Want die liggen per definitie niet in stadscentra of drukke winkelstraten en er is gegarandeerd minder volk dan in de Lidl op zaterdag. Nope. Niks. De sector wordt doodgezwegen en gewurgd. En iedereen loopt er als – weliswaar boze – schaapjes bij in het rond.

Motorrijden als corona veilig alternatief op openbaar vervoer.

Motorwinkels moeten weer open. Neemt u het maar van mij aan dat het veiliger is om in een motorzaak naar een motorfiets te gaan kijken dan in de Sleepstraat in Gent in de nieuw geopende stoffenwinkel een set gordijnen te gaan kiezen tussen moedertjes die aan de lenteschoonmaak bezig zijn. Motorrijden zou niet in het verdomhoekje moeten geplaatst worden, maar verdient promotie. Als we straks met zijn allen met een mondmasker op in de trein of op de bus moeten, zal motorrijden zich nog veel duidelijker profileren als één van de weinig valabele corona-veilige vervoersalternatieven. Dat motordealers nog altijd hun deuren niet kunnen openen, is wraakroepend.

Ziende blind

Kijk, als je schip in het oog van de storm zit, heb je liever Jack Sparrow aan het stuur dan kapitein Iglo. Ook in de corona crisis ontstaat nu de indruk dat het land niet geleid wordt door een figuur of een ploeg die in staat is om dat te doen. Als gelijk welk bedrijf op deze manier gerund wordt, gaat het failliet. Het probleem is dat het niet België is dat failliet zal gaan, maar dat honderden bedrijven door dit wanbeleid de dieperik ingestuurd worden. Wie dat niet beseft, is ziende blind.

Het probleem is dat het niet België is dat failliet zal gaan, maar dat honderden bedrijven door dit wanbeleid de dieperik ingestuurd worden. Wie dat niet beseft, is ziende blind.


Mijn respect voor het zorgend personeel kan niet groter zijn. Mijn medeleven met hen die een dierbare verloren aan deze ziekte, staat buiten kijf. Maar als er niet heel snel naast aan de gezondheid ook aan de economie gedacht wordt, zal de remedie erger blijken dan de kwaal. Eigenlijk is het al zo ver. We dobberen stuurloos in een leegte tussen economie en pandemie. Terwijl daar precies een brug moet worden gebouwd. Elke Belg heeft recht op duidelijke regels en op een krachtdadig beleid. Wat gisteravond op televisie kwam is de zichtbare exponent van een beleid dat net voor het tegenovergestelde staat. Dat is te erg voor woorden.

Lees hier het eerder gepubliceerde artikel: Motorrijden is dat sport?

Reageren

Erwin Obourdin
25/04/2020 14:23
Zolang je niet fysiek binnen kan bij de (lokale) motorfietsen-winkel, kan je via mijn websiteformulier zo'n 666 contacten bereiken op www.motocyclette.World . En dan via verzending of afhaling je onderdelen scoren, om je moto tiptop in orde te hebben wanneer we wél legaal recreatief kunnen gaan rijden... #motocycletteWorld

Registreer of log in om te reageren...