door 1 januari 1970

Zelfde als rechts inhalen

Bellot - die zichzelf met de toenemende files stillaan Minister van Immobiliteit mag gaan noemen - reageert hiermee op een studie die het Vias (vroegere BIVV) liet uitvoeren. Daarbij bleken middenvaksrijders heel veel ongenoegen op te wekken. Belot wil middenvakrijden nu als een tweedegraadsovertreding aanzien en dat wil zeggen dat de boete dubbel zo hoog zou worden.
Daarmee wordt middenvakrijden ook op hetzelfde niveau geplaatst als rechts inhalen. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat je zonder middenvakrijders niet rechts hoeft in te halen. Een belangrijk gegeven voor motorrijders ook, want door de vinniger acceleratie kan een motorfiets sneller, vlotter en veiliger langs rechts voorbij als er druk verkeer op de uiterst linkse rijstrook is.

Opmerkingen

Hoe blij we bij MotorNieuws ook (zouden of zullen) zijn met het verdwijnen van middenvakrijders, toch hebben we een aantal bedenkingen en opmerkingen.

1.Het is totaal nutteloos de boetes te verhogen als er niet gecontroleerd wordt.

2. Dit is een nieuw item in de reeks van hogere boetes zonder aan structurele oplossingen te denken

3. Het inhaalverbod voor vrachtwagens wordt nauwelijks of niet gecontroleerd. Meer nog dan wagens zijn traag inhalende vrachtwagens de oorzaak van een bezette middenstrook. Vrachtwagens die met een snelheidsverschil van 1 km per uur over 5 km inhalen veroorzaken nog ergere hinder.

4. Hiermee komen de boetes op hetzelfde niveau van Nederland en Duitsland.

5. Hoe worden deze overtredingen sluitend gecontroleerd?

Reageren

Registreer of log in om te reageren...